9,80
4.9 πόντοι/μέτρο i
7,50
3.75 πόντοι/μέτρο i
7,50
3.75 πόντοι/μέτρο i
7,50
3.75 πόντοι/μέτρο i
7,50
3.75 πόντοι/μέτρο i
15,00
7.5 πόντοι/μέτρο i